HTML Biçimlendirme

0
76
HTML Dersleri

HTML Dersleri, HTML Biçimlendirme, dosyanızda bulunan metinlerin biçimlendirilmesini tanımlayan etiketler kullanılmaktadır. HTML Etiketleri çok fazla ve bu biçimlerin en çok tercih edilenlerini sizlere sunacağız. Aşağıda İlgili HTML Metin Biçimlendirme etiketlerini görebilirsiniz. Yada kendiniz bu kodları örnek olarak denemeler yapabilirsiniz. Bu Etiketler: (Kalınlık, Büyük Metin, Vurgu, İtalik Metin, Sağa Yatık Yazma) vb. çeşitli etiketlerden yararlanılabilir.

HTML Biçimlendirme Örnekleri

Metin Biçimlendirme Etiketleri

Biçimlendirilmemiş Metin Etiketleri

Programlama Dili Biçimlendirme Etiketleri

Adres Etiketi

Kısaltma Etiketleri

Metin Yönlendirme Etiketleri

Alıntı Etiketleri

Üstü ve Altı Çizili Metin Etiketleri

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML Dersleri üzerinde kendinizi geliştirirken profesyonel gelişme sürecinde olmazsa olmaz bu etiketleri iyi bilmeniz bir çok alanda gelişmenizi hızlandırır. Bu sebepten aşağıdaki belirteceğim etiketleri iyi bir şekilde ezberlemeniz sizlere avantaj sağlayacaktır.

Etiketler Açıklamalar
<b> Koyu ve Kalın Metin.
<big> Büyük Yazı ve/veya Metin.
<del> Üstü Çizili Metin.
<em> Vurgulanmış Metin.
<i> Sağa Yatık ve (İtalik) Metin.
<ins> Altı Çizili Metin.
<small> Küçük Metin.
<strong> Güçlü ve Kalın Metin.
<sub> Alt Hizada Kullanılan Metin.
<sup> Üst Hizada Kullanılan Metin.
<u> Altı Çizilen Metin.
<center> Ortalanmış Metin.
<font> Yazı Rengini, Tipini, ve Boyutunu Belirleyebilirsiniz.
<s> Bu Etiket Yerine <del> Etiketini Kullanabilirsiniz.
<strike> Bu Etiket Yerine <del> Etiketini Kullanabilirsiniz.

Programlama Dilleri Etiketleri

Etiketler Açıklamalar
<code> Programlama Dili Metini.
<kbd> Klavye Metini.
<samp> Örnek Bilgisayar Kodu Metini.
<tt> Tele Tip Metin.
<var> Değişken.
<pre> Biçimlendirilmemiş Metin.

Açıklamalar ve Alıntı Etiketileri

Etiketler Açıklamalar
<abbr> Kısaltma Etiketi.
<acronym> Baş Harfleri İle Kısaltma Etiketi.
<address> Adres Öğesi Etiketi.
<bdo> Metin Yönü Etiketi.
<blockquote> Uzun Alıntı Etiketi.
<q> Kısa alıntı Etiketi.
<cite> Alıntı Etiketi.
<dfn> Tanımlama Terimi Etiketi.

HTML Biçimlendirme Etiketleri tüm tarayıcılar üzerinde metnin tam olarak sizlere nasıl görüntülenmesi gerektiğini yorumlar. Mantıksal Biçimlendirme Etiketleri ise Tarayıcı üzerinde metnin nasıl yorumlaması konusunda ipucu vermektedir. Yanı sıra W3C teknolojisi görsel biçimlendirmenin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Yukarıdaki etiketleri çok iyi ezber yapmanız ve alışılagelmiş kullanım değerlerini yükseltmeniz ile eğitim sürecinizi kolay hale getire bilirsiniz. Ancak bu durum devamlı olarak üzerinde çalışacağınız çeşitli projelerle oturacaktır. Aksine bir anda öğrenim sağlamak pekte mümkün olmayabilir. Yanı sıra bu durum sizlere sıkıcı gelmeye başlar. Ayrıca gelişme sürecinde çevrenize ücretsiz destek vererek, sorunlar çözerek çok daha profesyonel öğrenimin içinde bulunabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here