Kayseri Hukuk Bürosu

0
12

Kayseri Hukuk Bürosu, Kayseri Hukuk Bürosu boşanma, ceza, icra iflas, tanıma ve diğer davalara bakar. Özellikle ceza davalarında, özel bir avukatın ve davanın kovuşturulması suçluya karşı olacaktır. Çünkü tanıklar ve dijital kayıtlar, işlenen bir suç için ceza Mahkemesindeki davalarda son derece önemlidir. Suçlunun avukatı, davanın hangi süreci alması gerektiğine karar verecek ve sizi en az miktarda hasarla kurtaracaktır. Örneğin, arkadaşlarınızla.

Uyuşturucu ticareti yaparken sadece bir arabada bulunmak büyük bir suçtur. Bu bir satıcı olarak doğrudan tahsil edilecek neden olur. Anlaşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümü gönüllülüğe dayanmaktadır. Arabulucu, taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlığın çözümünde tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraf olacaktır ve taraflar arasındaki iletişim ortamını kolaylaştırmada ve kendi çözümlerini üretmede onlara yardımcı olacaktır. Tarafların bir çözüm üretememesi durumunda arabulucu da bir çözüm önerebilir.

Kayseri Hukuk Bürosu

Taraflar tarafından

Kayseri Hukuk Bürosu

relerinde gizlilik esastır. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, taraflar ve üçüncü Taraflar, arabuluculuk, arabuluculuk etkinliğe katılmak için bir parti tarafların arabuluculuk daveti veya istek tarafların arabuluculuk, tarafların arabuluculuk faaliyeti sırasında önerilen tavsiyeleri, anlaşmazlığın sonlandırılması için önerilen görüş ve önerilerini veya ilgili ; sadece arabuluculuk faaliyeti sonucunda hazırlanan belgeler kanıt olarak tartışılamaz ve bu yükümlülüğe aykırı davranan şahitler, bir kişinin yasal olarak korunan çıkarına zarar veren kişi altı aya kadar hapis cezasına çarptırılır.

Birr Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Arabuluculuk süreci, tarafların ilk toplantıya davet edildiği tarihten i

Birr Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

in anlaşmaya varılır ve bu durum bir mutabakat zaptı ile belgelenir. Dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurulması halinde, bu süreç, tarafların Mahkeme’ye taraflarca arabulucuya daveti kabul etmeyi kabul ettiklerini veya tarafların arabulucuya başvurmayı kabul ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri tarihten itibaren başlayacaktır, veya bu beyanlar olmuştur (dava arabuluculuk süreci mahkeme arabuluculuk ofisine uygulandığında başvuru tarihinde başlar.

Arabuluculuğun başlangıcından arabuluculuk sürecinin sonuna kadar olan süre, zaman aşımı ve müsadere sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Arabulucu, bu kapasitede görev yaptığı anlaşmazlıkla ilgili olarak, daha sonra avukat olarak pozisyon alamaz. Arabuluculuk yoluyla çözülen hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk faaliyeti sonucunda bir anlaşmaya varılırsa, anlaşma belgesi verilir. Bu anlaşmanın şartları Taraflardan herhangi biri tarafından yerine getirilmezse.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here